Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών ιδρύματος Fulbright για Έλληνες, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Οι υποτροφίες Fulbright χορηγούνται ως οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές, επιστήμονες καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς για σπουδές, διαλέξεις και έρευνα. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιδόσεις, τον χαρακτήρα τους, τη συμμετοχή τους στα κοινά και τις ηγετικές τους ικανότητες. Η επιλογή γίνεται από εθνικές επιτροπές, τα μέλη των οποίων διορίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο και το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω:

  1. Πόστερ προγραμμάτων υποτροφιών του ιδρύματος Fulbright για Έλληνες, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (PDF: 762Kb).
  2. Προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών του ιδρύματος Fulbright για Έλληνες (Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Επιστήμονες, Καλλιτέχνες, Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (PDF: 215Kb).