Πρόγραμμα λεωφορείων από Ιανουάριο 2013

Pin It

Από Κομοτηνή προς Πανεπιστημιούπολη

Δευτέρα έως Παρασκευή (44 Δρομολόγια)   Σάββατο / Κυριακή (18 Δρομολόγια)
ΩΡΑ   ΩΡΑ   ΩΡΑ     ΩΡΑ   ΩΡΑ  
7.30 1 13.00 3 18.00 1   9.15 1 19.30 1
8.00 2 13.30 3 18.30 1   11.00 1 20.00 1
8.30 2 14.00 3 19.00 1   13.00 1 20.30 1
9.15 2 14.30 3 19.30 1   13.30 2 21.30 1
10.00 2 15.00 2 20.00 1   14.00 2 23.30 1
10.30 2 15.30 1 20.30 1   14.30 2    
11.00 2 16.00 1 21.00 1   15.00 1    
11.30 2 16.30 1 21.30 1   17.00 1    
12.00 2 17.00 1 22.30 1   18.00 1    
12.30 2 17.30 1 23.30 1   19.00 1    

Εκκίνηση από Παλιά Πρυτανεία προς Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων > Τμήμα Πολιτικών Επιστημών > Μεταλλουργική

Δευτέρα / Τρίτη   Τετάρτη / Πέμπτη / Παρασκευή
ΩΡΑ     ΩΡΑ  
08:00 1   08:45 1
09:30 1   09:30 1
11:15 2   11:15 2
12:45 2   12:45 2
14:45 2   14:45 2
16:45 1   16:45 1
19.30 1   19.30 2