Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών (Διαδικασία - Δικαιολογητικά)

Σχετικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.duth.gr/news/2013-03-07-b.sxhtml