Προθεσμία δηλώσεων συγγραμμάτων

Pin It
Κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Παιδείας ορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων, για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-13, ως εξής:

Ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων: από 11 Μαρτίου 2013 μέχρι 26 Απριλίου 2013.

Ημερομηνία διανομής συγγραμμάτων: από 11 Μαρτίου 2013 μέχρι 17 Μαΐου 2013.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου στο τηλέφωνο 210-7722100.