Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π.

Pin It

ΑΔΑ: Β45546ΨΖΥ1-ΖΜΕ

Στο αριθ. 1253/26.11.2012 τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μία (1) θέσης Δ.Ε.Π. για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή".

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι τις 4.2.2013 αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστημιούπολη 69100, Κομοτηνή, τηλ. 25310 39621.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε την προκήρυξη πλήρωσης Θέσεων Δ.Ε.Π. (PDF: 111Kb).