Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην αριθ. 436/21-11-2012 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη της:
  • το αριθ. Α1471/14-11-2012 έγγραφο του Πρυτανικού Συμβουλίου του Δ.Π.Θ.
  • τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.2 του ν. 4009/11 όπως αντικαταστάθηκαν απότις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.1 και 2 του ν.4076/2012
  • τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.6 εδ. α΄του ν.4009/2011
  • τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ,4 του ν.4076/2012

αποφάσισε: την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος με διετή θητεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012 και από ώρα 10.00' μέχρι 15.00'. Ως τόπος διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. (PDF: 263Kb).