Κατατακτήριες εξετάσεις - Δεκέμβριος 2012

Pin It
Οι κατατάξεις πτυχιούχων στο ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα γίνουν στο Γ΄εξάμηνο σπουδών κατόπιν εξετάσεων στα μαθήματα: 1) Ανατομία, 2)Φυσιολογία, και 3) σε τρία αγωνίσματα α) σφαιροβολία (6kg άνδρες, 4 Kg γυναίκες) β) άλμα σε μήκος γ) δρόμος (400μ. άνδρες, 200μ.γυναίκες) ή Κολύμβηση (50 μ. ελεύθερο).

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Κομοτηνή την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 ως εξής:

1) Ανατομία: ώρα 9.30΄ έως 11.30΄ στο κτίριο του ΤΕΦΑΑ
2) Φυσιολογία: ώρα 11.30΄ έως 13.30΄ στο κτίριο του ΤΕΦΑΑ
3) Αγωνίσματα: ώρα 13.30΄ έως 15.30΄ στο Πανεπιστημιακό Στάδιο

Για τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και μπλε στυλό.