Ορισμός επταμελούς ειδικής επιτροπής για την πλήρωση θέσης αναπληρωτή καθηγητή

Pin It

Ορισμός επταμελούς ειδικής επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο «Προπονησιολογία με έμφαση στην Κινητική Ανάπτυξη».

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην "Απόφαση της Γενικής συνέλευσης ειδικής σύνθεσης του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. (PDF: 257Kb)"