Νέα προθεσμία ανανέωσης εγγραφής – δηλώσεων μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Pin It

Ορίζουμε νέα προθεσμία ανανέωσης εγγραφής – δήλωσης μαθημάτων που αφορά τους φοιτητές/τριες οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αντίστοιχη δήλωση.

Νέα προθεσμία από 18-10-2012 μέχρι 15-11-2012.

Στην προθεσμία αυτή καλούνται:
1. να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-13
2. να δηλώσουν όλα τα μαθήματα που χρωστούν από προηγούμενα χειμερινά εξάμηνα
3. να δηλώσουν όλα τα μαθήματα του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου 2012-13

ΤΡΟΠΟΣ ανανέωσης εγγραφής-δήλωσης μαθημάτων:
I. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 με την κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στη Γραμματεία του Τμήματος όπου θα δηλώνουν και τα μαθήματα (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται)
II. Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2004-2005 μέχρι σήμερα, με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση: https://unistudent.duth.gr/main.asp με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης (Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης αναγράφονται στην διεύθυνση αυτή)

  • Φοιτητής/τρια που εισάγεται στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ως αθλητής-τρια, υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το Τμήμα χορηγεί τη συγκεκριμένη ειδικότητα
  • Φοιτητής/τρια που δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, διαγράφεται αυτοδίκαια από τη σχολή.
  • Φοιτητής/τρια που δεν δηλώσει κάποιο μάθημα δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ΄αυτό.