Ανακοινωποίηση: Πρόγραμμα λεωφορείων

Pin It

Από Κομοτηνή προς Πανεπιστημιούπολη (Από 01/10/2012 έως 30/10/2012)

Δευτέρα έως Παρασκευή (60 Δρομολόγια) Σάββατο / Κυριακή (18 Δρομολόγια)
ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
7.30 1 13.00 3 18.00 2 9.15 1 19.30 1
8.00 2 13.30 3 18.30 2 11.00 1 20.00 1
8.30 2 14.00 3 19.00 2 13.00 1 20.30 1
9.15 2 14.30 3 19.30 2 13.30 2 21.30 1
10.00 2 15.00 2 20.00 2 14.00 2 23.30 1
10.30 2 15.30 2 20.30 2 14.30 2
11.00 2 16.00 2 21.00 2 15.00 1
11.30 2 16.30 2 21.30 1 17.00 1
12.00 2 17.00 2 22.30 1 18.00 1
12.30 2 17.30 2 23.30 1 19.00 1

Εκκίνηση από Παλιά Πρυτανεία προς Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων > Τμήμα Πολιτικών Επιστημών > Μεταλλουργική

Δευτέρα / Τρίτη (από 01/10/2012) Τετάρτη / Πέμπτη / Παρασκευή (από 01/10/2012)
ΩΡΑ ΩΡΑ
08:00 2 08:00 2
09:30 2 09:30 2
11:15 2 11:15 2
12:45 2 12:45 2
14:45 2 14:45 2
16:45 1 16:45 1
18.45 1 18.45 1
*20.45* 1 *Ισχύει μόνο Παρασκευή*