Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τη διαδικασία έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 333Kb.