Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στις υπαίθριες δραστηριότητες»

Pin It

Το Εκλεκτορικό Σώμα  για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στις υπαίθριες δραστηριότητες»,  στην συνεδρίασή του στις  27-3-2012,  όρισε την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, ως εξής:

1. Κουστέλιο Αθανάσιο, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση-Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής» (ΦΕΚ 1052/2-11-2010 τ.Γ΄)

2. Κώστα Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Αναψυχή» (ΦΕΚ 111/17-5-2005 τ.ΝΠΔΔ)

3. Κουθούρη Χαρίλαο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Δραστηριοτήτων Αναψυχής»  (ΦΕΚ 458/4-12-2006 τ. Γ΄)