Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επικούρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς»

Pin It

Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής και στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης:  457/13-7-2011  τ.Γ΄

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ: Αριθ συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ.   161/16-11-2011

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ημερομηνία συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος:  13-12-2011

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Κατατέθηκε στις  17-1-2012

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και του Σώματος των Εκλεκτόρων:
Αριθ. Συνεδρίασης:  424/12-3-2012

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ:  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:  14
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ:  14