Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Δ.Π.Θ.

Pin It

Για να δείτε την "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης", παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.