Εκπρόσωποι μελών Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη συνέλευση του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.

Pin It

ΑΔΑ: 625746ΨΖΥ1-91Ο

IV. Εκπρόσωποι μελών Ε.Ε.Π.

  1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ως τακτικός εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. με ετήσια θητεία από 1-9-2024 έως 31-8-2025 και
  2. ΚΟΥΦΟΥ ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ, ως αναπληρωματική εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π. με ετήσια θητεία από 1-9-2024 έως 31-8-2025 και

V. Εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π.

  1. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ, ως τακτική εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π. με ετήσια θητεία από 1-9-2024 έως 31-8-2025

VI. Εκπρόσωποι των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

  1. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ως τακτικός εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με ετήσια θητεία από 1-9-2024 έως 31-8-2025