Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού»

Για να δείτε το εκλεκτορικό σώμα για την πλήρωση (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και αναψυχής και στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 280Kb.