Έναρξη δηλώσεων συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-12

Ημερομηνία έναρξης δηλώσεων συγγραμμάτων: 14 Μαρτίου 2012
Ημερομηνία λήξης διανομής συγγραμμάτων: 18 Μαϊου 2012

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση συγγραμμάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου στο τηλέφωνο 210-7722100.

Από το Γραφείο Αρωγής Χρηστών "ΕΥΔΟΞΟΣ"

Αγαπητέ φοιτητή,

από την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 ξεκινούν οι δηλώσεις συγγραμμάτων για τα μαθήματα που παρακολουθείτε κατά το εαρινό εξάμηνο. Παρακαλούμε να δηλώνετε και να παραλαμβάνετε συγγράμματα μόνο για μαθήματα στα οποία είστε βέβαιοι ότι θα παραμείνετε εγγεγραμμένοι μέχρι το τέλος του εξαμήνου.

Παράλληλα, θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εξαργύρωσης των πιστωτικών μονάδων για όσους φοιτητές αντάλλαξαν συγγράμματα μέσω του "ΕΥΔΟΞΟΣ+" κατά το χειμερινό εξάμηνο. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει να λάβετε ελεύθερα συγγράμματα, επιπλέον όσων δικαιούστε για τα μαθήματα που παρακολουθείτε.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε από την Καρτέλα "Λίστα Βιβλίων" του λογαριασμού σας να δηλώνετε βιβλία που κατέχετε και επιθυμείτε να διαθέσετε προς ανταλλαγή, μέσω του "ΕΥΔΟΞΟΣ+". Με την ολοκλήρωση μιας ανταλλαγής θα πιστώνεται ο λογαριασμός σας με τις αντίστοιχες μονάδες. Σημειωτέον ότι μπορείτε πλέον να δηλώνετε προς ανταλλαγή και συγγράμματα που έχετε παραλάβει πριν από τη λειτουργία του Ευδόξου.

Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο μας http://eudoxus.gr/Contact.aspx ή τηλεφωνικά στο 210–7722100.