Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για κινητικότητα φοιτητών στα πλαίσια εντατικών προγραμμάτων μεικτής κινητικότητας με το προγραμμα erasmus+

Pin It

Τα Εντατικά Προγράμματα Μεικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes- BIP) αποτελούν ένα νέο στοιχείο του Προγράμματος Erasmus+ της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Πρόκειται για μια νέα και πιο ευέλικτη μορφή κινητικότητας που συνδυάζει την κινητικότητα με φυσική παρουσία με μια εικονική συνιστώσα, δημιουργώντας τις βάσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης με έμφαση σε σύγχρονα πεδία που αφορούν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, όπως για παράδειγμα η κλιματική κρίση, η κυκλική οικονομία, η μετανάστευση κ.ά.

Στα προγράμματα ΒΙΡ συμμετέχουν φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ΑΕΙ (σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα (βάσει της πρόσκλησης του 2022) και πραγματοποιούν σπουδές για την απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχίου ή άλλου αναγνωρισμένου τίτλου ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (έως και το επίπεδο του διδακτορικού).

Στα πλαίσια του προγράμματος BIP έχουν εγκριθεί 6 θέσεις κινητικότητας για σπουδές για το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Πανεπιστήμιο University of Veliko Turnovo St. Cyril and St. Methodius  στο Kopaonik της Σερβίας.

Η ιδέα της συγκεκριμένης κινητικότητας είναι να εκπαιδεύσει φοιτητές σε θέματα που σχετίζονται με «Leisure time - sports activities and science».

Συγκεκριμένα, φοιτητές από διάφορες χώρες θα επισκεφτούν το Kopaonik στη Σερβία και θα εκπαιδευτούν σε δραστηριότητες αναψυχής σε χειμερινές συνθήκες. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής στο επιστημονικό συνέδριο που οργανώνουν οι συνάδελφοι από τη Niš. Η φυσική παρουσία θα είναι από 17.03.2024 έως 23.03.2024 (Οι ημερομηνίες 17.03. και 23.03. θεωρούνται ημέρες ταξιδίου)