Διεθνή δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Pin It

Για να δείτε την "Διεθνή δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου" παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (.pdf: 48Kb).