Ανανέωση εγγραφής Εαρινού εξαμήνου 2011-12

Καλούνται οι φοιτητές όλων των ετών να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.

Η ανανέωση εγγραφής γίνεται με την κατάθεση υπεύθυνης  δήλωσης (DOC: 41Kb) στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι  την 30 Μαρτίου 2012  

Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια δεν εγγραφεί σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, σύμφωνα με το Ν. 4009/2011,  διαγράφεται  αυτοδίκαια από τη σχολή.