Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας για Βραχυχρόνια Κινητικότητα Υποψήφιων Διδακτόρων Erasmus+ 2022-2023

Pin It

Το πρόγραμμα Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση χρηματοδοτεί κινητικότητα υποψήφιων Διδακτόρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+ μέσω των κονδυλίων του 2022 και 2023.