Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Λοιπός εξοπλισμός»_Υποέργο 5

Pin It

Για να δείτε την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός»_Υποέργο 5 του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού" παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία:

  1. της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των τεχνικών χαρακτηριστικών (PDF: 575Kb).
  2. του έντυπου προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο "Λοιπός εξοπλισμός" (DOCX: 14Kb).