Σίτιση φοιτητών Δ.Π. Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι φοιτητές υπέβαλλαν δικαιολογητικά για σίτιση κατά τα προηγούμενα έτη, σε ημερομηνίες που ορίσθηκαν από τις Γραμματείες των Τμημάτων, καλούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (DOC: 40Kb) στην Γραμματεία όπου θα δηλώνουν ότι συνεχίζουν να αιτούνται παροχή σίτισης.

Ημερομηνίες υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από 20 έωc 30 Ιανουαρίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ (PDF:155Kb)