Παράταση διανομής συγγραμμάτων

Pin It

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η περίοδος διανομής συγγραμμάτων μέχρι 25 Ιανουαρίου 2012.

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/Files/2503_paratasi_dianomis.pdf θα βρείτε το έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής συγγραμμάτων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου, στο τηλέφωνο 801-11-13600.