Πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου (Τελευταία ενημέρωση 17/02/2023)

Pin It

Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Μαθήματα Β' Εξαμήνου (PDF: 393Kb, Τελευταία ενημέρωση 15/02/2023).
  2. Μαθήματα Δ' Εξαμήνου (PDF: 449Kb, Τελευταία ενημέρωση 17/02/2023).
  3. Μαθήματα Επιλογής Δ' Εξαμήνου (PDF: 227Kb, Τελευταία ενημέρωση 15/02/2023).
  4. Μαθήματα ΣΤ' Εξαμήνου (PDF: 367Kb, Τελευταία ενημέρωση 17/02/2023).
  5. Μαθήματα Επιλογής ΣΤ' & Η' Εξαμήνου (PDF: 475Kb, Τελευταία ενημέρωση 17/02/2023).
  6. Μαθήματα Η' Εξαμήνου (PDF: 344Kb, Τελευταία ενημέρωση 17/02/2023).