Κατάσταση επιτυχόντων στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. με κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2022-2023

Pin It
Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης Βαθμολογία
1 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14629/1007 50,0
2 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/15674/1057 50,0
3 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14151/983 46,5
4 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14587/1006 46,5
5 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/13840/960 45,5
6 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14938/1026 42,0
7 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14163/985 41,0
8 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/15688/1059 38,0
9 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16880/1148 35,5
10 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/13836/956 35,0
11 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14714/1015 35,0
12 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14858/1024 35,0
13 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16772/1141 35,0
14 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16911/1149 34,0
15 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/14161/984 33,5
16 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/13236/924 31,5
17 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/16615/1134 30,5
18 ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/15905/1073 30,0


Ημερομηνίες εγγραφής:
από  9 έως 13 Ιανουαρίου 2023

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Υπεύθυνη δήλωση (αρθ.8 Ν.1599/1986) ότι  ο επιτυχών δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  2. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  3. ΑΜΚΑ

Από τη Γραμματεία
του Τμήματος