Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αριστείας για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου για το Πανεπιστήμιο “McGill” στο Μόντρεαλ του Καναδά

Pin It

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ του Καναδά ενημερώνουν για το Πρόγραμμα Αριστείας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Υποτροφίες (Stavros S. Niarchos Foundation Fellowships for Excellence in Graduate Education) στο Πανεπιστήμιο ΜακΓκίλ (McGill University).

Οι Υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος για την Αριστεία στη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση δημιουργήθηκαν για τον εορτασμό της 70ης επετείου των Σχέσεων Ελλάδας-Καναδά.

Οι υποτροφίες απευθύνονται κατεξοχήν σε Έλληνες/νίδες αποφοίτους πρώτου κύκλου σπουδών και καλύπτουν για ένα χρόνο δίδακτρα και τουλάχιστον 15.000€/έτος για έξοδα διαβίωσης.

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να γίνει δεκτός/ή από το Πανεπιστήμιο ΜακΓκίλ για να εγγραφεί ή να έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαθέτοντας τα προαπαιτούμενα εισαγωγής ως προς το CGPA (Cumulative Grade Point Average). Η υποτροφία δύναται να ανανεωθεί για ένα ακόμα χρόνο εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της καλής ακαδημαϊκής πορείας και διατηρείται η συνθήκη της πλήρους φοίτησης.

Κριτήρια επιλογής:

  • Ακαδημαϊκή αριστεία (βαρύτητα κριτηρίου 50%) Όπως προκύπτει από προηγούμενα ακαδημαϊκά αποτελέσματα (μέσος όρος πρώτης κατηγορίας CGPA), βραβεία και διακρίσεις, υποτροφίες, διάρκεια προηγούμενων σπουδών, τύπος προγράμματος και μαθημάτων που επιλέχθηκαν, φόρτος εργασίας μαθημάτων κ.α.
  • Ερευνητικό δυναμικό-(Βαρύτητα κριτηρίου 30%) Όπως προκύπτει από την προτεινόμενη έρευνα, την πιθανή συνεισφορά της στην εξέλιξη της επιστήμης στον τομέα ενδιαφέροντος και τυχόν αναμενόμενα αποτελέσματα, σημασία/επιτευξιμότητα και αξία της προτεινόμενης έρευνας, υποτροφίες και βραβεία, καθώς και από το ιστορικό έρευνας του/της υποψηφίου/ψήφιας.
  • Προσωπικά Χαρακτηριστικά-(Βαρύτητα κριτηρίου 10%) Όπως προκύπτει από την προσωπική δήλωση (personal statement) του/της υποψηφίου/ψήφιας το ενδιαφέρον του/της για ανακαλύψεις και ο ενθουσιασμός του/της για έρευνα, η εμπειρία ηγεσίας, η ακαδημαϊκή συμμετοχή καθώς και η συμμετοχή στην κοινότητα.
  • Συστατική Επιστολή από την Ακαδημαϊκή Μονάδα-(Βαρύτητα κριτηρίου 10%).

Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.mcgill.ca/gps/funding/international-student-postdoctoral-fundingopportunities/ international/stavros-s-niarchos