Υποτροφίες για υποψήφιους Διδάκτορες, Καθηγητές και Ερευνητές από την Σλοβακία

Pin It

Διά του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2022-2023, που αφορά ξένους φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές.

Για τη χώρα μας προσφέρονται υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες, καθηγητές και ερευνητές.

Πληροφορίες και αιτήσεις στο επισυναπτόμενο έγγραφο (PDF: 844Kb) και στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-for-20222023/ 

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – τα οποία αναγράφονται στον ανωτέρω σύνδεσμο - αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Υπουργείο Παιδείας το αργότερο ως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου).