Επαναπροκηρύξεις για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ

Pin It

Για να δείτε την «Επαναπροκήρυξη υποψηφίων για τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης Διευθυντών των Τομέων της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης», παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Άσκησης και Υγείας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (PDF: 78Kb).
  2. Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα «Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. (PDF: 76Kb).
  3. Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα «Προπονητικής» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. (PDF: 82Kb).