Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού 2020-2021 στο ΔΠΘ»

Pin It

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του έργου «απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού 2020-2021 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» έως και 03.07.2020 στις 14:00 (έγκριση της Επιτροπής Ερευνών στη συν. 66/10.06.2020 σχετικού αιτήματος), παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 1.45 Mb).