Πρόσκληση παρακολούθησης δοκιμαστικού μαθήματος

Pin It

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού να παρακολουθήσουν το δοκιμαστικό μάθημα που θα παραδώσει ο υποψήφιος κ. Λουκάς Χριστόπουλος για την πλήρωση μίας θέσης Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή μέ γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της φυσικής Αγωγής σε πολυεθνικό περιβάλλον εκπαίδευσης».

Η πραγματοποίηση του δοκιμαστικού μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 17/06/2020 και ώρα 11:30-13:00 με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κάνοντας χρήση της πλατφόρμας Skype for Business.

Σύνδεσμος ηλεκτρονικού μαθήματος: https://meet.lync.com/duth/tkourtes/NRU3NBRA

Θέμα δοκιμαστικού μαθήματος: «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής σε πολυεθνικό σχολικό περιβάλλον»