Ανακοίνωση προς τους διδάσκοντες και τους εξεταζόμενους φοιτητές του Δ.Π.Θ. αναφορικά με την διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων (Τελευταία ενημέρωση 10/06/2020)

Pin It

Για να δείτε την ανακοίνωση προς τους διδάσκοντες και τους εξεταζόμενους φοιτητές του Δ.Π.Θ. αναφορικά με την διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Εισήγηση DPO-GDRP (Υπεύθυνης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων): Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κατά τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων αξιολόγησης (PDF: 388Kb)
  2. Επιτροπή Δεοντολογίας: Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής (PDF: 292Kb).

Επιπλέον στους παρακάτω σύνδεσμους μπορείτε να δείτε:

  1. Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών: http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/images/files/department/internal_rule.pdf
  2. Κανονισμοί Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών: http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/pstudies/npms