Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: «Προμήθεια και Εκτύπωση πτυχίων σε μεμβράνη και προμήθεια χάρτινων κυλίνδρων»

Pin It

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και Εκτύπωση πτυχίων σε μεμβράνη και προμήθεια χάρτινων κυλίνδρων» στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 156Kb).