Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5063818

Pin It

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Π. 15146/22-05-2020) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού 2020 - 2021 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», ΟΠΣ 5063818, παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 3Mb).