Ανακοίνωση για τη σίτιση των φοιτητών του Δ.Π.Θ.

Pin It

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν υπέβαλαν δικαιολογητικά ΣΙΤΙΣΗΣ, να τα αποστείλουν  ηλεκτρονικά στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων σε κάθε πόλη για την υποβολή τους, σύμφωνα με τις προηγούμενες ανακοινώσεις μας.

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων