Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης διαλέξεων διδακτορικού κύκλου σπουδών και ημερομηνία εξετάσεων

Pin It

Η διδασκαλία του μαθήματος Προχωρημένη Στατιστική του Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί:

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του μαθήματος Προχωρημένη Στατιστική (2019-2020)
Υπεύθυνος μαθήματος – Διδάσκων: Γούργουλης Βασίλειος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Διάλεξη      
1 Εξ αποστάσεως Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 20:30 – 23:30
2 Εξ αποστάσεως Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 20:30 – 23:30
3 Εξ αποστάσεως Πέμπτη 2 Απριλίου 2020 20:30 – 23:30
4 Εξ αποστάσεως Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 20:30 – 23:30
5 Εξ αποστάσεως Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 20:30 – 23:30
6 Εξ αποστάσεως Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 20:30 – 23:30
7 Εξ αποστάσεως Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 20:30 – 23:30
8 Εξ αποστάσεως Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 20:30 – 23:30
9 Εξ αποστάσεως Τρίτη 5 Μαΐου 2020 20:30 – 23:30
10 Εξ αποστάσεως Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 20:30 – 23:30
11 Εξ αποστάσεως Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 20:30 – 23:30
12 εξ αποστάσεως Τρίτη 26 Μαΐου 2020 20:30 – 23:30
13 εξ αποστάσεως Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 20:30 – 23:30
Εξετάσεις εξ αποστάσεως (e-class) Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 21:00 – 23:00