Τροποποίηση ακαδημαϊκού ημερολογίου 2019-2020

Pin It

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω CΟVID-19, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (αριθ. συνεδρ. 431/05.05.2020), αποφασίστηκε η τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, ως εξής:

Θεωρητικά μαθήματα

  • Η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων υλοποιείται με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και με ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω e-class
  • Η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 29/05/2020

Πρακτικά μαθήματα

  • Η διδασκαλία των πρακτικών μαθημάτων, εκτός από την ασύγχρονη διδασκαλία μέσω e-class, θα υλοποιηθεί και με την εξ αποστάσεως διδασκαλία
  • Η διδασκαλία των πρακτικών μαθημάτων με την εξ αποστάσεως διδασκαλία θα υλοποιηθεί από Δευτέρα 11/05/2020 έως Παρασκευή 12/06/2020

Αργίες (Εαρινό εξάμηνο)

Πέμπτη 14/05/2020 (Απελευθέρωση Κομοτηνής)
Δευτέρα 08/06/2020 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)

Αναπλήρωση μαθημάτων: Υλοποίηση με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, από Δευτέρα 15/06/2020 έως Παρασκευή 19/06/2020

Εξετάσεις: Θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα μαθήματα εξ αποστάσεως, από Δευτέρα 22/06/2020 έως Παρασκευή 10/07/2020

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το παραπάνω τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και μέσω e-class από τον υπεύθυνο του κάθε μαθήματος.