Παράταση επιβολής του μέτρου περί της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργία των ΑΕΙ

Pin It

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β' 1293/10.0.420120 (PDF: 104Kb) που αφορά την παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020.