Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. -Δ.Π.Θ. για το έτος 2020

Pin It

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τη "Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών της Σχολής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. για το έτος 2020", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 249Kb).