Υποβολή δικαιολογητικών δικαιούχων μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Pin It

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν καταθέσει ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής και έγινε αποδεκτή, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή), από Τετάρτη 27/11/2019 έως Παρασκευή 06/12/2019 προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και να καταθέσουν:

  • Αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης
  • Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ. αρ. 180142/Ζ1/18-11-2019 (PDF: 660Kb) και 159709/Ζ1/11-10-2019 (PDF: 945Kb) εγκυκλίους με θέμα «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020».