Πρόσκληση στην εκδήλωση του GO FIT στην Αθήνα στον εταίρο ALBA

Για να δείτε την Πρόσκληση στην εκδήλωση του GO FIT στην Αθήνα στον εταίρο ALBA, παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 154Kb).