Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Pin It

Οι κατατάξεις πτυχιούχων στο ΤΕΦΑΑ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνουν στο Γ' εξάμηνο σπουδών κατόπιν εξετάσεων στα μαθήματα:

  1. Ανατομία,
  2. Φυσιολογία, και
  3. Παιδαγωγικά

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ 3185 Β') Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 92983/Ζ1/11.6.2015 (ΦΕΚ 1329 Β') Υ.Α.

  • Τόπος διεξαγωγής:
    Κομοτηνή - κτίριο του ΤΕΦΑΑ (Πανεπιστημιούπολη)

  • Πρόγραμμα εξετάσεων
Μάθημα  Ημέρα  Ώρα 
 Ανατομία  Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019  10:00-12:00
 Φυσιολογία  Τετάρτη 04 Δεκεμβρίου 2019  12:30-14:30
 Παιδαγωγικά  Πέμπτη 05 Δεκεμβρίου 2019  10:00-12:00


Για τη διενέργεια των εξετάσεων θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και μπλε στυλό. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Την επόμενη ημέρα, υποχρεούνται να προσέλθουν μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.