Ταυτοποίηση στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών

Pin It

Για την ολοκλήρωση του ελέγχου και της ταυτοποίησης των στοιχείων τους καθώς και για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος, οι εγγραφέντες φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία έως 30/09/2019 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής
  2. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ταυτότητα)
  3. Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Αποκλειστικά οι επιτυχόντες με την κατηγορία της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους ϋα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν από 18 έως 27/9/2019 βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνϋης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε ϋα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μεταγράφηκαν σε αυτόν, από Δήμο των ανωτέρων Νομών.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία, είτε δι' εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε με ταχυμεταφορά (courier).

Για την έκδοση και παραλαβή των κωδικών πρόσβασης, μετά το πέρας της ταυτοποίησης, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Η έναρξη του εξαμήνου έχει οριστεί για την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019.