Ακροατής Πανεπιστημιακών Μαθημάτων - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Pin It

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο της στρατηγικής της εξωστρέφειας και της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την υλοποίηση του θεσμού του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων». Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής δίνει στους συμπολίτες, στους φοιτητές και γενικά σε όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες την ευκαιρία και τη δυνατότητα συμμετοχής στην ακαδημαϊκή ζωή μέσω του θεσμού αυτού.

Πιο συγκεκριμένα, σε όσους/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Τμήμα δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 έως δύο μαθήματα, που θα επιλέξουν από τα παρακάτω αναφερόμενα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα.

Προσφερόμενα μαθήματα:

  • Ν136: «Εργοφυσιολογία»
  • Ν152: «Οργάνωση Γυμναστηρίων και Προγραμμάτων Εργασιακού Αθλητισμού»

Το Χειμερινό Εξάμηνο αρχίζει την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Καλείστε να υποβάλετε στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση (PDF: 26Kb) έως τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 όπου θα δηλώνετε ένα έως δύο μαθήματα, με σειρά προτεραιότητας, τα οποία επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και ανάλογα με τις υπάρχουσες ελεύθερες θέσεις η Γραμματεία του Τμήματος θα σας ενημερώσει για τα μαθήματα που θα μπορείτε να παρακολουθήσετε.

Οι Ακροατές πανεπιστημιακών μαθημάτων:

  • Δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις, ούτε στις εργαστηριακές κλινικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις.
  • Δεν δικαιούνται των φοιτητικών παροχών (δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση, περίθαλψη, βιβλία, κ.λ.π.)
  • Δεν αποδίδονται πιστωτικές μονάδες ECTS