Υποτροφίες για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας

Δια του παρόντος ανακοινώνεται πρόγραμμα δύο (2) υποτροφιών για εκμάθηση αραβικής γλώσσας από το Language Teaching Centre του Πανεπιστημίου του Κουβέιτ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 01/05/2019 έως 31/8/2019. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Σχετικός σύνδεσμος: Υποτροφίες για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας