Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019-2020

Pin It

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Π. 23305/10-07-2019) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΟΠΣ 5045595, παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://rescom.duth.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%A948%CE%9946%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9D%CE%91%CE%94.pdf.