Ανακοινωση Προκηρυξεων Υποτροφιων_Κληροδοτημάτων ΙΚΥ

Pin It

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προέβη στην ανακοίνωση τριών (3) Προκηρύξεων από τα έσοδα των Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται: α. «Λεωνίδας Νικολαΐδης», β. «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» και γ. «Φανή Σαριγιάννη». Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για όλες τις ανωτέρω Προκηρύξεις είναι η 10η Ιουνίου 2019.