Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών, για στέγαση και σίτιση προπτυχιακών φοιτητών από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο ακαδ. έτους 2019-2020

Pin It

Για να δείτε την ανακοίνωση που αφορά την «Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών, για στέγαση και σίτιση προπτυχιακών φοιτητών από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 291Kb.