8ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός»

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με το «8ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο: Αθλητισμός, Κοινωνία και Πολιτισμός», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 298Kb).