Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και Άθλησης του Δ.Π.Θ.

Pin It

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την «Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και Άθλησης του Δ.Π.Θ.», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 61Kb).